Poznať energetickú náročnosť svojho domu či bytu je dosť podstatné

Každý rok sa dozvedáme nové sumy za spotrebované množstvá energie, vykurovanie, pitnej či úžitkovej vody a podobne, pretože ceny stúpajú a ich výška sa odráža na konečných vyúčtovaniach. V niektorých prípadoch sme dosť prekvapení z jej neúmerne vysokej sumy, a to nás utvrdí v tom, že opatrenia smerujúce k šetreniu financií majú svoj zmysel.

Podpísať treba až po preštudovaní

Osamostatniť sa v dnešnej dobe je dosť náročné, pretože k tomu patrí aj vlastné bývanie, a to si dokážeme v drvivej väčšine vyriešiť iba hypotékou. Financie http://slovnik.azet.sk/synonyma/%3Fq%3Dfinancie tak musíme investovať dobre, aby sme ich mali dosť aj na ďalší život. Pri nákupe nehnuteľností preto treba klásť dôraz na energeticky certifikat ku kolaudacii cena to či je stavba energeticky dostatočne hospodárna, čo zistíte z energetického certifikátu budovy.

Každá novostavba musí pri kolaudácii disponovať aj energetickým certifikátom, ktorý odráža úroveň energetickej hospodárnosti danej stavby. Tento doklad si môžu dať budúci majitelia vypracovať odbornej firme, ktorá ho spracuje na úrovni a v súlade s požiadavkami zákona. K vypracovaniu je nutné urobiť aj termovízne meranie budovy na základe termovíznych snímok, ktorých počet môže byť rôzny a jeho výsledkom je protokol. Cena je stanovená aj na základe typu budovy a jej veľkosti, ale aj polohy nehnuteľnosti v rámci Slovenska.

Podstatou energetického certifikátu je zaradiť budovu do niektorej z energetických tried, ktoré sa označujú písmenami od A po G podľa úrovne energetického hospodárenia budovy, zároveň to stanovuje aj konečný verdikt či budova požiadavky spĺňa alebo nie. Energetický certifikát potrebuje rovnako rodinný dom ako aj bytový dom či iné komerčné stavby. Je nutnou súčasťou dokumentov pri predaji alebo prenajímaní nehnuteľností.

Náklady na klimatizáciu treba tiež zaplatiť

Spotreba elektrickej energie určenej na vykurovanie alebo na ohrievanie vody, ale aj klimatizáciu, vzduchotechniku, osvetlenie či inú elektroinštaláciu sa zisťuje na meter štvorcový za jeden rok na celú budovu. To je určujúce pri stanovení konečného stupňa energetickej triedy, podľa čoho sa nehnuteľnosti predávajú. Vedieť, či bude váš nový byt či dom úsporný a „nezožerie“ vám všetky financie ešte pred jej kúpou je veľmi podstatné.