Projekt, ktorý je súčasťou skúšky

Rigorózna práca je odborný projekt, ktorého obhajoba je súčasťou skúšky.Píšu ju tí absolventi vysokej školy, ktorí získali titul magister a ktorí chcú získať niektorý z tzv. malých doktorátov (napr. ThLic., ThDr., JUDr., PhDr. Alebo RNDr.). K získaniu tzv. Veľkého doktorátu(PhD a Th.D.) sa spisuje a obhajuje disertační projekt. Na rozdiel od diplomky je tento projekt obsiahlejší a má byť tiež vedecky hodnotnejšie, konkrétne podmienky jej vypracovanie si ale stanovuje každá vysoká škola sama.
 

História diela

V minulosti sa, až do roku 1953, pre získanie doktorského titulu písala dizertácie, hoci ústnou skúškou, ktorá bola vykonávaná za účelom dosiahnutia doktorátu bola rigorózna práca. Výjimkou boli tituly doktora práv a medicíny,kde prebiehali iba ústne skúšky. Tento odborný projekt sa prvýkrát objavil medzi rokmi 1966-1980, potom sa tieto skúšky konali už len ústne. Znovu sa zaviedla od roku 1998. Každá fakulta mala stanovené trochu odlišné podmienky, po ktorých splnení mohla menom rektora celej univerzity titul doktora udeliť. Vždy bolo potrebné podstúpiť jednu alebo viac ústnych skúšok, niekedy aj obhájiť písomné vedecké pojednanie, tzv. dizertácii.