Návrat do stredoveku

Prechádzate cez mesto, keď vám zrazu udrie do uší cveng kovu na kov, zacítite oheň začujete rev a hudbu. Napadne vám, či niekde nablízku nie je cirkus. Nie, cirkus nie. Aj keď predstavenie možno áno. Predstavenie ľudí, ktorí sa vo svojich mysliach a činoch na krátky čas navrátili do dávnych čias stredoveku. Čo sú to za ľudia?

šerm

Obľúbenci stredoveku

Na našom území nájdeme pomerne dosť skupín ľudí, ktorí sa zaoberajú históriou a najmä históriou bojových umení stredovekého obdobia. V mnohých prípadoch ide najmä o šerm.
Historický šerm je krásna športová zábava a historická záľuba týchto nadšencov. Učia sa rôzne stredoveké šermiarske školy od gotiky až po renesanciu. Rôzne oblasti ako napríklad francúzsky šerm, španielska či nemecká škola.

Načo je to dobré?

V prvom rade je to záľuba týchto nadšencov. V druhom rade nám, ostatným Slovákom, pripomínajú dávno zabudnutej časy a históriu jednoduchých bojovníkov, ale aj niektorých bohatých rodov. Vytvárajú rôzne bojové inscenácie a repliky, ktorými nás dokážu zabaviť a obohatiť pri rôznych historických predstaveniach na hradoch, zámkoch, ale aj mestských jarmokoch.
Sprievodným javom týchto stredovekých táborov je oheň, jazda na koni, historické kováčstvo a v neposlednom rade hudba. Táto hudba má taktiež svoju nezameniteľnú atmosféru a obsahuje prevažne zvuky píšťaly, strunových nástrojov a jednoduchých bubnov.

středověk

Je historický šerm nebezpečný?

Áno, je. Trénovanie s oceľovými zbraňami je pomerne dosť nebezpečné. Aj keď vo väčšine prípadov tie zbrane nie sú nabrúsené do ostrých hrán, stále sa jedná o oceľové a ťažké meče. Bez patričných bezpečnostných pomôcok alebo bez patričnej zručnosti môžete veľmi ľahko dôjsť k úrazu pri tejto aktivite. Pretože správne namierený úder, čo i len na ruky, môže mať veľmi zlé následky. A to nehovoríme o údere na hlavu či do krku.
Kto sa chce venovať historickému šermu, musí počítať s určitým rizikom. Ale taktiež musí počítať s tým, že je to krásna záľuba a veľmi zaujímavá disciplína.