Mikrovlny v rúre zostanú, alebo to „schytávame“ s každým ohrevom?

Mikrovlnná rúra. Produkt modernej spoločnosti. Jednými vyzdvihovaný a druhými zatracovaný.
 

  • Mikrovlnná rúra využíva vlastnosť mikrovĺn rozkmitať molekuly vody (cukru a tuku) a tak zvýšiť ich teplotu.

trouba
 
Ako väčšina veľkých vynálezov, aj tento vznikol ako „vedľajší produkt“ a pôvodne bol určený na iné účely. Magnetrónová elektrónka, je zdrojom mikrovlnného žiarenia. A tá sa používala ako zdroj žiarenia pre radary. Pri testovaní sa zistilo, že dokáže ohrievať veci obsahujúce vodu.  Frekvencia mikrovlnného žiarenia používaná v mikrovlnkách je 2450 MHz. Toto žiarenie patrí medzi neionizujúce, to znamená, že dokáže elektróny v atómoch rozkmitať, ale nie „vyraziť“. To dokáže len ionizujúce žiarenie, napríklad röntgenové žiarenie.
 

  • Pôsobením mikrovĺn nedochádza k žiadnej chemickej reakcii, znižujúcej kvalitu jedla.

 
Mikrovlnné rúry sú konštruované tak, aby nedošlo k ich úniku mimo priestor ohrevu. Z magnetrónu je žiarenie vedené cez kovový tunel do priestoru ohrevu.
 

  • Kov odráža mikrovlny ako zrkadlo a tak izoluje vonkajší priestor mikrovlnky od vnútorného.

 kuchyň

A čo „diery“ vo dverách mikrovlnnej rúry? Nemôže sa snáď touto cestou nejaká tá mikrovlnovčička prešmyknúť a vrhnúť sa na nás? V žiadnom prípade! Vlnová dĺžka mikrovĺn je pri frekvencii nám už známych 2450 MHz 12,5cm a otvory v kovovej fólii sú 1mm veľké. Mikrovlny teda „vnímajú“ túto zábranu ako celistvý kus kovu, ktorý je pre nich izolantom.
 

  • Normy v EÚ povoľujú maximálne hodnoty mikrovlnného žiarenia 1mW/cm2 vo vzdialenosti 10cm od zariadenia.

 
Je to v podstate taký istý výkon, aký používa MOBILNÝ TELEFÓN pri plnom výkone.

stožár
 
A kto si prikladá mikrovlnnú rúru k uchu, že? Z tohto pohľadu škodlivosti používania mikrovlnnej rúry teda netreba mať žiadne obavy.