Novinky v slovenskej ekonomike

Ak niekto pozerá televízne noviny, tak si nemusí čítať takéto články, pretože tam sa to všetko behom pár minút rýchlo dozvie bez akýchkoľvek okolkov.
O januára budú živnostníci platiť viac na odvodoch do sociálnej poisťovne.
Tak znel titulok a pravda je taká, že naozaj. Budú platiť viac o celých desať eur. Preto si treba v januári pomeniť trvalé príkazy v bankách, aby sme nemali (alebo teda celkovo živnostníci nemali) nedoplatky v sociálnej poisťovni. Potom sa nám, ale naskytá príležitosť namiesto podnikania alebo teda živnostenského oprávnenia si radšej otvoriť formu obchodnej spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzením. peniaze a daň.jpgJe to výhodnejšie z toho hľadiska, že nemusíme ručiť svojim vlastným majetkom, ale ručíme len majetkom spoločnosti. Takisto je to výhodné, pretože odvody do sociálnej poisťovne zostávajú každý rok rovnaké, pričom pre podnikateľov – živnostníkov sa každým rokom zvyšujú podľa priemernej mzdy za posledný rok, čo sa dvíha každým rokom.
Vraj do parlamentu putuje návrh na zníženie dane pre živnostníkov z terajších dvadsať jeden percent na nových pätnásť percent. Či tento návrh prejde parlamentom, sa určite dozvieme. Veľkú nádej si nedávajme, ale možno motyka vystrelí. Je to viac menej otázne.položené peniaze ľudia.jpg
Parlament schválil nové potraviny, na ktoré bude platiť nižšia sadzba DPH
Znovu tu máme určité opatrenia štátu pre našu lepšiu budúcnosť a tým je zníženie sadzby DPH na niektoré potraviny (iba vybrané, najčastejšie podľa predaného množstva, aby to veľmi neovplyvnilo štátny rozpočet, aby nevznikli veľké schodky v štátnom rozpočte). Podľa čoho teda vyberá parlament tieto potraviny je otázne, ale určite si vieme na to správne odpovedať a dalo sa to takto pochopiť aj z príspevku v televíznych novinách.. Pretože daň z pridanej hodnoty by sa vôbec nemala deliť na viaceré hodnoty, pretože je to nezmyslené, no bohužiaľ v našom štáte je niečo také možné. Či sa nás to dotkne je už otázne, uvidíme.