Mať hobby je moderné

Psychohygiéna prikazuje rozdelenie dňa a vlastne celého života na tri časti :

  • Pracovnú
  • Spánkovú
  • Relaxačnú- záujmovú

cvičení

Iba človek, ktorý sa vie oprieť o tieto tri zložky, ktorý ich dodržuje je naozaj človekom vyrovnaným. To sa následne prejaví na jeho zdravotnom stave. Je našťastie dnes veľmi moderné a zároveň nesmierne užitočné to, že sa staráme o svoj zdravotný stav. Že sme sa začali zaujímať aj o kvalitu života, nielen o jeho dĺžku.

Mnoho ľudí práve na základe snahy o dosiahnutie lepšieho zdravotného stavu pristúpilo napríklad k športovým aktivitám. Vyhrávajú :

  • Ranný beh
  • Plávanie
  • Rýchla chôdza
  • Turistika
  • Kolektívne športy vrátane tých, kde sú potrební iba dvaja- napríklad tenis.

Je potešiteľné ráno stretávať mladých ľudí s fľašou minerálky v ruke ako dennodenne absolvujú niekoľko kilometrov behu.
Zdá sa mi, že terajšia mladá generácia, má k týmto aktivitám dobrý vzťah. Aj keď často počúvam, že deti kolegov sedia iba pri počítači. Ja našťastie túto skúsenosť vo svojej rodine nemám.
Behám na základe odporúčania lekárov. Neskoro, ale predsa. Napĺňa ma to prekvapivo radosťou.
Nie som sám. Množstvo kolegov a kolegýň sa venuje športu. Chodia bicyklovať, hrávať volejbal, tenis. Sú aj takí, ktorí sa odvážia vzlietnuť nad naše hlavy a z pohľadu vtáka vidieť svet zhora. Získajú tak ďalší životný rozmer, slobodu, nadhľad nad svetom. V súkromnom, živote sa potom s ľahkosťou dokážu preniesť nad malichernými, pozemskými šarvátkami.

běh

Každá jedna záľuba – hobby je oslobodzujúcou. Oslobodzuje aspoň na chvíľu od problémov, starostí a zložitosti životných príbehov. Dáva ním možnosť na chvíľu zabudnúť, aby sme potom silnejší, múdrejší a hlavne „oddýchnutejší“ dokázali problémy správne vyriešiť.

Aj to je prínosom relaxu, záľuby. Obohacuje nás a následne sa my lepšie správame k nášmu okoliu.