Mať hobby je moderné

Psychohygiéna prikazuje rozdelenie dňa a vlastne celého života na tri časti :

  • Pracovnú
  • Spánkovú
  • Relaxačnú- záujmovú

cvičení

 Iba človek, ktorý sa vie oprieť o tieto tri zložky, ktorý ich dodržuje je naozaj človekom vyrovnaným. To sa následne prejaví na jeho zdravotnom stave. Je našťastie dnes veľmi moderné a zároveň nesmierne užitočné to, že sa staráme o svoj zdravotný stav. Že sme sa začali zaujímať aj o kvalitu života, nielen o jeho dĺžku.
 
Mnoho ľudí práve na základe snahy o dosiahnutie lepšieho zdravotného stavu pristúpilo napríklad k športovým aktivitám . Vyhrávajú :

  • Ranný beh
  • Plávanie
  • Rýchla chôdza
  • Turistika
  • Kolektívne športy vrátane tých, kde sú potrební iba dvaja- napríklad tenis.

  Je potešiteľné ráno stretávať mladých ľudí s fľašou minerálky v ruke ako dennodenne absolvujú niekoľko kilometrov behu .
Zdá sa mi, že terajšia mladá generácia, má k týmto aktivitám dobrý vzťah. Aj keď často počúvam, že deti kolegov sedia iba pri počítači . Ja našťastie túto skúsenosť vo svojej rodine nemám.
 Behám na základe odporúčania lekárov. Neskoro, ale predsa. Napĺňa ma to prekvapivo radosťou.
Nie som sám. Množstvo kolegov a kolegýň   sa venuje športu. Chodia bicyklovať, hrávať volejbal, tenis. Sú aj takí, ktorí sa odvážia vzlietnuť nad naše hlavy a z pohľadu vtáka vidieť svet zhora. Získajú tak ďalší životný rozmer, slobodu, nadhľad nad svetom. V súkromnom, živote sa potom s ľahkosťou dokážu preniesť nad malichernými, pozemskými šarvátkami.

běh
 
Každá jedna záľuba – hobby je oslobodzujúcou. Oslobodzuje aspoň na chvíľu od problémov, starostí a zložitosti životných príbehov. Dáva ním možnosť na chvíľu zabudnúť , aby sme potom silnejší, múdrejší a hlavne „oddýchnutejší“ dokázali problémy správne vyriešiť. 
 
Aj to je prínosom relaxu, záľuby. Obohacuje nás a následne sa my lepšie správame k nášmu okoliu.