Firmu nemusíte len založiť, môžete ju kúpiť!

Založiť si vlastnú firmu, s ktorou by sa následne dalo pustiť do plánovanej podnikateľskej aktivity, to môže byť pomerne náročný a dlhotrvajúci proces. V takomto prípade sa hlavne zo začiatku bude potenciálny podnikateľ zaoberať viac administratívou a chodením na úrady, než samotným biznisom. A pri niektorých biznis príležitostiach sa toto skrátka nevyplatí. Čakať a venovať sa iným než obchodným záležitostiam, celá snaha by potom mohla strácať pointu.

administratíva, podnikani

Pri klasickom zakladaní firmy je potrebných veľa náležitostí, firma sa zakladá spoločenskou a zakladateľskou zmluvou, podstatným faktorom je takisto jej zápis do obchodného registra. Dôležité je tiež vybaviť si živnostenské opatrenie, pri zápise vybrať aj sídlo firmy a vhodný predmet podnikania, v prípade spoločností s ručením obmedzeným sa musí splatiť aj základné imanie v minimálnej výške 5000 eur. Firmu je následne vhodné zaregistrovať aj na daňovom úrade. A ako to býva, zväčša je to komplikovanejšie, než to znie a treba rátať s časovými rezervami. Komplikovanejšie je to hlavne v prípade, ak sa pre zalozenie firmy rozhodne začínajúci podnikateľ bez odbornej pomoci.

  • Toto sú dôvody, prečo je u súčasných podnikateľov populárne kúpiť už existujúcu firmu alebo „čistú“ a pripravenú ready made s.r.o., ktorá žiadnu obchodnú činnosť nevykonávala a vznikla za účelom predaja.

obchodné stretnuti

V prípade hotových firiem či spoločností s ručením obmedzeným je obrovskou výhodou, že majú väčšinou všetky spomenuté náležitosti už vybavené.

  • Sú právoplatne zapísané v obchodnom registri a zaregistrované na daňovom úrade a majú zaplatené základné imanie. Sú „ready“, teda pripravené pre kupujúceho, na ktorého sa pri kúpe prevedie ich obchodný podiel.

Táto cesta kúpy je najčastejšie vhodná pre skúsených podnikateľov, ktorí sa potrebujú v najkratšom čase chytiť nejakej príležitosti a chcú sa vyhnúť dlhým postupom, ktoré sprevádza zakladanie vlastne eseročky.